ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)