โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
30 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 ฝ่ายวิชาการ/ครูประจำชั้นส่ง ปพ.5
26 มี.ค. 60 มอบตัวนักเรียนชั้น ป.1
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ส่ง ปพ.6
22 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถาศึกษาปีที่ 1- 5 ส่งเอกสารธุรการ / ปพ.5 / ตารางผลสัมฤทธิ์ห้องวิชาการ
20 มี.ค. 60 งานปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19 มี.ค. 60 งานบัณฑิตน้อย
17 มี.ค. 60 ถึง 20 มี.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งคะเเนนพร้อมตัดเกรดให้ครูประจำชั้น 1-5
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่ง ปพ.6
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเอกสารธุรการ ปพ.5 และตารางผลสัมฤทธิ์ส่งห้องวิชาการ
13 มี.ค. 60 ถึง 16 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาคเรียนที่2/59
08 มี.ค. 60 ถึง 08 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1
01 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 คณะครูส่งสรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2560
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/59
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นบริบาล อนุบาล 1 และอนุบาล 2
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สอบอ่านข้อสอบสพฐ.
19 ก.พ. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4
15 ก.พ. 60 สอบวัดผลกิจกรรมลดเวลาเรียน
13 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนย้ายเข้า ชั้น ป.2-ป.6
13 ก.พ. 60 วันหยุดชดเชยเนื่องในวันมาฆบูชา
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
02 ก.พ. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 ส่งเอกสารนักเรียนย้ายเข้า
16 ม.ค. 60 วันหยุดเนื่องจากวันครู
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
02 ม.ค. 60 ถึง 03 ม.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
28 ธ.ค. 59 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
18 ธ.ค. 59 แข่งกีฬากลุ่มอ้อมน้อยสามัคคี
10 ธ.ค. 59 วันหยุดชดเชยเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 59 วันหยุดเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 59 วันเอดส์โลก
25 พ.ย. 59 วันประถมศึกษาแห่งชาติ/วันวชิราวุธ/วันยุติความรุนเเรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล
14 พ.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียนครั้งที่ 66
06 พ.ย. 59 วันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
31 ต.ค. 59 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559
11 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1-2559
03 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
30 ก.ย. 59 ส่งแฟ้มกิจกรรมลดเวลาเรียนของแต่ละสายชั้น
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ส่งโครงงานและวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 59 วันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 59 ถึง 11 ส.ค. 59 สัปดาห์อาเซียน / สัปดาห์ห้องสมุด
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สัปดาห์วันภาษาไทย
20 ก.ค. 59 วันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
18 ก.ค. 59 วันหยุดตามมติ ครม.
15 ก.ค. 59 จัดกิจกรรม รำลึก 88 ปี โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
05 มิ.ย. 59 วันสิ่งแวดล้อมโลก
01 มิ.ย. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
31 พ.ค. 59 วันงดสูบบุหรี่โลก
29 พ.ค. 59 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559
21 พ.ค. 59 ถึง 22 พ.ค. 59 คณะครูอบรม Pop up จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
21 พ.ค. 59 ถึง 23 พ.ค. 59 ผู้บริหารและครูปฐมวัย ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
20 พ.ค. 59 วันหยุดเนื่องจากวันวิสาชบูชา
19 พ.ค. 59 แข่งวิชาการกลุ่มเครือข่ายโครงการรักษ์ภาษาไทย
13 พ.ค. 59 ถึง 11 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
09 พ.ค. 59 ถึง 12 พ.ค. 59 อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ / สื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
02 พ.ค. 59 อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี
01 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559