คณะผู้บริหาร

นายวิชัย อ้นมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวตุ๊กตา สิมาเลาเต่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมานีจันทร์ วนะรมย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสาธณี เจริญวัฒนาพงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : sathanee2013@gmail.com