ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินตาม
วันอังคาร ที 7 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นำโดย ผู้อำนวยโรงเรียน นายวิชัย อ้นมณี รองผู้อำนวยกรโรงเรียน นางสาวมณีจันทร์ วะนะรมย์ นางสาวตุ๊กตา สิมาเลาเต่า นางสาวสาธนี เจริญวัฒนาพงศ์ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจ่ายเงินตาม "โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" โดยทางโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,11:57   อ่าน 163 ครั้ง