ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี(Pfizer)
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นำโดยท่านผอ.วิชัย อ้นมณี ท่านรองผอ.มานีจันทร์ วะนะรมณ์  ท่านรองผอ.ตุ๊กตา สิมาเลาเต่า ท่านรองผอ.สาธนี เจริญวัฒนาพงศ์ และคณะครูระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป และผ่านการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2564,13:40   อ่าน 335 ครั้ง