โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 4) 06 พ.ค. 64
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)จัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 58) 23 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 205) 04 มี.ค. 64
แจ้งเปิดเรียน (อ่าน 95) 04 มี.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองรับเงินค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 67) 01 มี.ค. 64
เตรียมพร้อมเปิดเรียน (อ่าน 81) 01 มี.ค. 64
หยุดเรียนเพิ่มเติม (อ่าน 64) 01 มี.ค. 64
วันตรุษจีน (อ่าน 62) 15 ก.พ. 64
สวัสดีปีใหม่ (อ่าน 65) 15 ก.พ. 64
หยุดเรียนเพิ่มเติม (อ่าน 68) 29 ม.ค. 64
ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงโรงเรียนในระหว่างการปิดเรียนพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 (อ่าน 95) 15 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาจากสถานะการณ์โควิท-19 เพิ่มเติม (อ่าน 3087) 31 ธ.ค. 63
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) จัดการเรียนการสอนDLTVสถานการณโควิด-19ตามนโยบาย สพป.สมุทรส (อ่าน 3080) 24 ธ.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาจากสถานะการณ์โควิท-19 (อ่าน 3079) 20 ธ.ค. 63
ค่ายลูกเสือ ป.6 (อ่าน 3060) 04 ธ.ค. 63
ค่ายลูกเสือ ป.3 (อ่าน 3069) 04 ธ.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปฐมวัย (อ่าน 3067) 04 ธ.ค. 63
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ทุกท่าน (อ่าน 3070) 04 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3084) 26 พ.ย. 63
การประกวดการ์ด ส.ค.ส. ปีใหม่ (อ่าน 3683) 26 ธ.ค. 61