ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวมานีจันทร์ วนะรมย์ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวตุ๊กตา สิมาเลาเต่า เรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด บริจาคสิ่งของให้เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) โดยมี รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน "พาน้องกลับบ้าน" โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "นักการภารโรง"
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและวันสถาปนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
วันสถาปนาลูกเสือโลก 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 2565
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ. 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65