ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นำโดยนายวิชัย อ้นมณี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
ดร.หฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
เชิญชวนคณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าใช้บริการและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ส่งมอบถุงนมให้บริษัท SCG
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
ยินดีกับนักเรียนและครูผู้สอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
โครงการศึกษาเรียนรู้ และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวมานีจันทร์ วนะรมย์ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวตุ๊กตา สิมาเลาเต่า เรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด บริจาคสิ่งของให้เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) โดยมี รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน "พาน้องกลับบ้าน" โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "นักการภารโรง"
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65