ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวมานีจันทร์ วนะรมย์ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,09:23   อ่าน 188 ครั้ง