โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ปฐมวัย

นางสาวธนวรรณ เพชรสีขาว

หัวหน้าปฐมวัย

นางจินดา รัตนวารี

นางสาวอรวรรณ แคบำรุง

นางสาวปวีณา ศรีนาราง

นางทัศนีย์ รักพันธ์

นางสาวศยามล แนวเนียม

นางสาวโสรยา แสงเพชร

นางสาวพรพิมล อินถา

นางสาวกชศร กลิ่นดอกแก้ว
ครูผู้ช่วย