ปฐมวัย

นางสาวอรวรรณ แคบำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปวีณา ศรีนาราง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธนวรรณ เพชรสีขาว
ครู คศ.1

นางสาวกชศร กลิ่นดอกแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวคนึงนิจ จันทร
ครู คศ.1

นางรุ่งทิวา อุ้ยสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสางศิรินภา บัวชง
ครูผู้ช่วย

นางจินดา รัตนวารี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวโสรยา แสงเพชร
ครูอัตราจ้าง