โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาวสาวอาทิติยา แก้วเมืองทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติภัค วรชินา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายอรรถการ ปานศรีโพธิ์