โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ดอกดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุบลวรรณ โสวรรณา
ครู คศ.1

นางสาวนิภา ศรีทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวอำไพ นำพา
ครูผู้ช่วย

นางสาวญาโณทัย ชินภาพ
ครูผู้ช่วย