โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บ้านอ้อมน้อย  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอวยพร สมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนงลักษณ์ จันหงสา
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาฎ เฉยบำรุง
ครู คศ.1

นางสาวประทุมทิพย์ คำหอมกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ สมศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรัชนี อินทรศรี
ครูผู้ช่วย