ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวมานีจันทร์ วนะรมย์ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมานีจันทร์ วนะรมย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,09:25  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวตุ๊กตา สิมาเลาเต่า เรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวตุ๊กตา สิมาเลาเต่า
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,13:14  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บบล็อค(เว็บเพจ) เพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ นพคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,18:35  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหมากล้อมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่2ทีมประถม
ชื่ออาจารย์ : นายรำพึง มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,10:23  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตะกร้อ ประชาชนหญิง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต 7
ชื่ออาจารย์ : นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,08:37  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไปปฎิบัติกิจกรรมลูกเสือโลก ณ.จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,08:34  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 7สมัย
ชื่ออาจารย์ : นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,08:31  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..