ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เว็บบล็อค(เว็บเพจ) เพื่ิอการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ นพคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,18:35  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหมากล้อมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่2ทีมประถม
ชื่ออาจารย์ : นายรำพึง มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,10:23  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตะกร้อ ประชาชนหญิง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต 7
ชื่ออาจารย์ : นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,08:37  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไปปฎิบัติกิจกรรมลูกเสือโลก ณ.จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,08:34  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปัคตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 7สมัย
ชื่ออาจารย์ : นายทวีศักดิ์ ขวัญดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,08:31  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..